loading image

Diensten - consultaties


U kan bij ons terecht voor patiënten met cardiologische aandoeningen evenals met gezonde honden en katten voor een screening naar erfelijke hartaandoeningen (bv. voor de fok). De diagnose gebeurt d.m.v. auscultatie, elektrocardiografie, bloeddrukmeting, echocardiografie met Doppler- en Holter-monitoring.

Daarnaast wordt er ook onderzoek verricht naar de oorzaak, diagnose en therapie van congenitale en verworven hartaandoeningen bij honden, katten en andere diersoorten.

Dienst cardiologie aan de UGent


Gezien de samenwerking met de dienst cardiologie aan de UGent te Merelbeke, zullen de patiënten die eventueel minimaal invasieve cardiale ingrepen nodig hebben – zoals pacemaker-implantatie, het sluiten van een persisterende ductus arteriosus en ballonvalvuloplastie bij een pulmonaalstenose – daar behandeld kunnen worden.