loading image

Veronique Liekens studeerde in 2006 af aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, optie kleine huisdieren. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Antwerpen en verscheidene dierenartsenpraktijken, begon ze in 2008 haar eigen praktijk. Haar interesse ging toen reeds uit naar de cardiologie.

Naast verschillende binnenlandse en buitenlandse opleidingen, waaronder ESAVS-cursussen en ECVIM-ca congressen, heeft ze haar praktische kennis bij ECVIM-ca Diplomate Cardiologie A.Vollmar in Bonn, Duitsland opgedaan. Na zich op deze manier in het onderwerp te specialiseren, kwam ze tot het besluit om de eerstelijnspraktijkzorg achter zich te laten en zich volledig toe te leggen op de discipline cardiologie. Dat heeft ertoe geleid dat ze op dit moment in verschillende dierenklinieken en -praktijken de cardiologische doorverwijzingen voor haar rekening neemt.

In 2019 slaagde ze, na een tweejarige opleiding, schrijfopdrachten en een examen, in het behalen van een Certificate in Veterinary Cardiology in de UK (GP Cert Cardiology).

Sinds februari 2016 werkt Veronique Liekens eveneens op de afdeling cardiologie kleine huisdieren aan de Universiteit Gent, waar ze instaat voor de consultaties cardiologie en de begeleiding en opleiding van de laatstejaars studenten diergeneeskunde. Verder voert ze cardiologische consultaties uit in haar privépraktijk in Bonheiden, Boeimeerstraat 68A. Ze is tevens lid van European Veterinary Cardiology (ESVC) en van de Belgische werkgroep cardiologie. Ze hecht veel belang aan de kruisbestuiving tussen het werk in haar praktijk en dat aan de universiteit.